Statūtu un citu dokumentu izmaiņu sagatavošana un noformēšana Uzņēmumu reģistrā

Mainoties īpašniekiem, kapitāla daļu apmēram vai jebkuru citu izmaiņu gadījuma nepieciešama izmaiņu reģistrācija uzņēmumu reģistrā.

Mēs piedāvājam:
– Bezmaksas sākuma konsultāciju
– Nepieciešamo dokumentu sagatavošanu izmaiņām uzņēmumu (biedrību un nodibinājumu) – statūtos, dalībnieku reģistrā, izpildinstitūcijas (valdes) sastāvā, juridiskās adrese maiņai, citas izmaiņas.
– pamatkapitāla pārreģistrācija (denominācija) uz euro
– dalībnieku reģistra nodalījuma sagatavošana
– maksātnespējas brīdinājuma un pieteikuma sagatavošana
– Uzņēmuma nosaukuma pārbaude Uzņēmumu reģistrā
– Iepazīšanos klienta uzdevumā ar uzņēmuma lietu Komercreģistrā, dokumentu analīze
– Dokumentu noformēšanu pie notāra
– Jurista konsultāciju nestandarta gadījumos

Pārstāvam klientu intereses VID tematiskajās pārbaudēs, nodokļu auditos, kā arī citos gadījumos, kad jāsniedz paskaidrojumi ar grāmatvedību un saimniecisko darbību saistītos jautājumos. Sadarbībā ar zvērinātu advokātu piedāvājam arī sūdzību sagatavošanu un pārstāvību administratīvajās lietās.