Nodrošinam kvalitatīvus grāmatvedības pakalpojumus ievērojot klientu intereses, Latvijas Republikas likumdošanu un starptautiskos grāmatvedības standartus. Kompānijām, kas izmanto mūsu grāmatvedības pakalpojumus, nav nepieciešams tērēt laiku un līdzekļus profesionālu grāmatvežu atlasei,to darba vietu iekārtošanai, kā arī grāmatvedības datorprogrammu iegādei – to visu uzreiz Jūs saņemat kļūstot par mūsu klientu.

Mūsu pakalpojumi

Pilnu grāmatvedības apkalpošanu:
– komersantiem ( SIA, A/S, IK)
– pašnodarbinātām personām
– mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem
– biedrībām
– reliģiskām organizācijām
– ārvalstu pārstāvniecībām
– veicam PVN uzskaiti ārvalstu uzņēmumiem, kuriem Latvijā jāreģistrējas kā PVN maksātājiem. Ir liela pieredze celtniecības uzņēmumu apkalpošanā

Sagatavojam un iesniedzam sekojošas atskaites:
– nodokļu deklarācijas
–statistikas pārskatus
– Intrastat atskaites
– operatīvo finanšu pārskatus līzinga kompānijām, bankām u.c.
– gada pārskatus ( SIA, A/S, IK, biedrībām un nodibinājumiem)
– pašnodarbināto personu gada ienākumu deklarācijas
– fizisko personu iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas

Konsultējam uzņēmuma īpašniekus un vadību:
– grāmatvedības un nodokļu jautājumos
– par iekšējo auditu un saimnieciskās darbības finanšu rādītāju analīzi
– naudas plūsmas plānošanā
– budžeta plānošanā un tā izpildes kontrolē
– saimniecisko darījumu izvērtēšanā un plānošanā no nodokļu likumu aspektiem

Kārtojam uzņēmuma lietvedību:
– attaisnojuma dokumentu pareiza noformēšana
– izziņu un rīkojumu sagatavošana un uzskaite
– darba līgumu noformēšana un uzskaite
– personāla lietu sagatavošana

Pēc nepieciešamības pārstāvam klientu intereses VID tematiskajās pārbaudēs, nodokļu auditos, kā arī citos gadījumos, kad jāsniedz paskaidrojumi ar grāmatvedību un saimniecisko darbību saistītos jautājumos. Sadarbībā ar zvērinātu advokātu piedāvājam arī sūdzību sagatavošanu un pārstāvību tiesās VID audita lietās.